Arbetsmiljön inom äldreomsorgen

Skriftlig fråga 2019/20:341 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

För en tid sedan rapporterade Ekot att 90 procent av arbetsplatserna inom äldreomsorgen har fått anmärkningar på sin arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt handlar bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Och det handlar inte bara om de fysiska riskerna, som tunga lyft, utan även om hur chefer hanterar personalens höga arbetsbelastning till exempel.

Självklart har arbetsgivaren ett stort ansvar för arbetsmiljön, men med så häpnadsväckande siffror måste även arbetsmarknadsministern med ansvar för just arbetsmiljöfrågor reagera med konkreta åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra den allvarliga situationen gällande arbetsmiljön inom äldreomsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga