Arbetsmiljöinspektioner i skolorna

Skriftlig fråga 2007/08:1575 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 25 augusti

Fråga

2007/08:1575 Arbetsmiljöinspektioner i skolorna

av Ulf Holm (mp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Larmsignaler kommer nu om att Arbetsmiljöverket inte klarar uppgiften att granska arbetsmiljön i landets skolor, för att bland annat se till att ljudnivån är under gränsvärdena, att det finns bra ventilation och att fuktskador upptäcks. Det är känt att många skolar uppskattar inspektionerna från Arbetsmiljöverket för att upptäcka brister och hjälp med att rätta till dem.

Det är därför viktigt att antalet inspektioner ligger på en hög nivå för att inte arbetsmiljön i skolan ska försämras, vilken den nu verkar göra. Men antalet inspektioner minskar nu kraftigt, med nära 30 procent, vilket givet är en naturlig effekt av att anslagen till Arbetsmiljöverket skurits ned kraftigt av den borgerliga majoriteten. Forskning visar att god arbetsmiljö innebär goda arbetsresultat och ökad produktivitet också i skolan och inte bara på fabriksgolvet. Mot den bakgrunden är regeringens nedskärningspolitik obegriplig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka initiativ arbetsmarknadsministern kommer att ta för att antalet inspektioner som Arbetsmiljöverket gör på landets olika skolar ökar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-25 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-08 Svar anmält: 2008-09-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-08)