Arbetsmarknadssituationen i Västra Götalands län

Skriftlig fråga 2008/09:1176 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti

Fråga

2008/09:1176 Arbetsmarknadssituationen i Västra Götalands län

av Birgitta Eriksson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Under juli månad ökade arbetslösheten i Västra Götalands län med 3 600 personer till 47 000 motsvarande 4,7 procent av befolkningen 16–64 år – allt enligt Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetssökande. Den verkliga arbetslösheten är väsentligt högre men SCB har inte sin statistik nedbruten på län. På ett år har den av Arbetsförmedlingen uppmätta arbetslösheten nästan fördubblats från 24 000 till dagens 47 000. Särskilt ungdomsarbetslösheten växer. Arbetslösheten bland unga, 18–24 år, har på ett år ökat med 113 procent till 10 000 personer motsvarande 6,9 procent av befolkningen 18–24 år. Nedgången inom verkstadsindustrin slår hårdare mot länets näringsliv jämfört med riket som helhet. Från att i höstas ha haft en arbetslöshet som var i nivå med rikets har varsel och uppsägningar fått ett kraftigare genomslag på länets arbetsmarknad. Relativt sett överstiger nu länets arbetslöshet rikets, 4,7 procent jämfört med rikets 4,2 procent. Statsrådets och regeringens inställning till bilindustrin och alla dess underleverantörer bådar inte gott inför hösten och 2010.

Statsrådet är tillbaka på ruta ett, det vill säga den massarbetslöshet som statsrådet sade sig vilja undanröja i september 2006 kommer att ligga på samma nivå september 2009 samtidigt som riktningen förändrats. Under 2006 sjönk arbetslösheten månad för månad medan den ökar månad för månad under detta år och nästa.

Genom vilka insatser avser statsrådet att vända den för länet så negativa arbetsmarknadsutvecklingen, särskilt den som berör industrin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-27 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)