arbetsmarknadssituationen i Katrineholm

Skriftlig fråga 2001/02:117 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 26 oktober

Fråga 2001/02:117

av Michael Hagberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadssituationen i Katrineholm

Katrineholm är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi har närheten till storstäder och skapliga kommunikationer, med andra ord en ort väl värd att satsa på och etablera nya verksamheter i. Under året har vi fått besked att verksamheter flyttar till andra länder och andra orter i vårt land. Katrineholmsområdet blöder, för det som sker inom arbetsmarknaden berör inte enbart Katrineholms kommun utan även många av de drabbade som lever i Vingåker och Flen.

Nu behövs krafttag, alla goda krafter måste samverka för att få behålla arbetstillfällen och skapa en positiv utveckling i regionen. Vi ska se till att de företag som sagt upp, varslat, meddelat sin personal om olika förändringar i sin produktion måste ta sitt ansvar. Det engagemang som samhället ställde upp med för att åstadkomma olika lösningar på problemen på arbetsmarknaden i Bengtsfors, Arboga och Norrköping, måste nu även till i Katrineholm. För en tid sedan uppvaktade kommunledningarna från västra Sörmland näringsministern med förslag till stimulanspaket som ska stärka bygden. Jag förstår att ni jobbar intensivt på departementet med de olika förslagen.

Under den senaste tiden har ytterligare hundratals personer sagts upp och 550 anställda berörs när ett företag flyttar sin verksamhet från Katrineholm till Södertälje. Jag vill därför fråga näringsminister Björn Rosengren följande:

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att påskynda arbetet med förslag till åtgärder för att rädda arbetstillfällen och skapa förutsättningar för nya arbeten i Sörmland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-26 Anmäld: 2001-10-30 Besvarad: 2001-11-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-01)