arbetsmarknadspolitiska program

Skriftlig fråga 2004/05:1664 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 19 maj

Fråga 2004/05:1664

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiska program

Med stöd av resurser från EU:s socialfond planerar ett antal organisationer i Örebro ett arbetsmarknadsprojekt med arbetsnamnet Ett anständigt liv. Utbildningen, som syftar till att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för människor med lätta fysiska eller psykiska handikapp, är ettårig. Den har rönt stort intresse bland en bred grupp arbetssökande och bedöms bland annat kunna ge förutsättningar för arbete i sociala arbetskooperativ.

Rekryteringen till utbildningen äventyrades av att arbetsförmedlingen i Örebro förbrukat sitt programanslag. Det betyder att förmedlingen bara hade möjlighet att finansiera deltagare som till exempel redan deltar i aktivitetsgaranti, medan sökande som var öppet arbetslösa och gick på någon form av a-kassa ställdes vid sidan om utbildningen, detta trots att det inte skulle bli dyrare för samhället att erbjuda den enskilde utbildningsbidrag i stället för a-kassa. I stället för 20 deltagare har projektet i dag bara 9, merparten finansierade av andra än arbetsmarknadsmyndigheterna. Motsvarande problem finns på flera andra områden i Örebro län.

Jag vill därför fråga statsrådet Karlsson om han avser att ta initiativ som möjliggör för arbetssökande, som erbjuds adekvata arbetsmarknadspolitiska program, att delta i dessa.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-05-19 Anmäld: 2005-05-19 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)