arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner

Skriftlig fråga 1999/2000:1393 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 1 september

Fråga 1999/2000:1393

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknadspolitiska insatser i kriskommuner

Stora delar av Sverige skapar nu fler arbetstillfällen. Men i min hemkommun Perstorp erhölls ett mycket dystert besked för några veckor sedan. Kommunens största företag Perstorp AB varslade ca 130 anställda. Perstorp AB har under de senaste åren lagt varsel vid flera tillfällen och anställda har fått lämna företaget. Men denna gången kom varslet mycket snabbt och oväntat. Perstorp AB är trots allt ett väl fungerande företag med relativt hög lönsamhet. Produktion har flyttats ned till Tyskland i stället för att investeringarna har gjorts i Perstorp.

Kommunen och företaget har varit i kontakt med arbetsförmedling samt med länsarbetsnämnd. Industrifacket ser helst att det kommer ett större utbildningspaket från länsarbetsnämndens sida. Men länsarbetsnämnden i Skåne har i dag bristande resurser. När det uppstår oväntade problem med stora varsel då finns i regel inga ekonomiska medel. Det borde finnas en större beredskap och flexibilitet för att möta dessa problemen. Det borde finnas ökade möjligheter att centrala AMS-medel används vid krissituationer liknande den i Perstorp. Det är viktigt att ha möjlighet att vidtaga åtgärder snabbt. Länsarbetsnämnderna har ofta inte tillräckligt stort utrymme för att snabbt hantera oväntade händelser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Är näringsministern beredd att vidtaga åtgärder så att möjligheterna ökar att snabbt sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder vid oväntade sysselsättningskriser där länsarbetsnämnderna saknar medel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-09-01 Besvarad: 2000-09-12 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-12)