Arbetsmarknadsåtgärder i Jönköpings län

Skriftlig fråga 2008/09:296 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 25 november

Fråga

2008/09:296 Arbetsmarknadsåtgärder i Jönköpings län

av Carina Hägg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Jönköpings län drabbas tungt när regionen dagligen nås av nya varsel. Men regeringen efterfrågar inte planeringsunderlag för det totala antalet som förlorat ett arbete inklusive projektanställning, vikariat med mera. Arbetsmarknaden krymper, tillgång till praktikplatser minskar och kompetens riskerar att förloras. Arbetsförmedlingen har varken rätt direktiv eller nödvändiga resurser. I Gislaved ökar försörjningsstödet och kön till arbetsmarknadsprogram. Ungdomsarbetslösheten anges till 4,8 procent och i övrigt 2,5 procent. Gnosjö ligger nu på 2,6 procent. Och vi kan befara en än svårare situation. Samtidigt skjuter regeringen över sitt ansvar för åtgärder och samordning till myndigheter, landsting, kommuner och näringsliv, mandat har uteblivit. Men nu krävs extra insatser till Jönköpings län för att möta behoven.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Littorin är vilka direktiv, arbetsmarknadsåtgärder och extra medel som han avser att ta initiativ till och som ska komma kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter i Jönköpings län till del för att möta den ökade arbetslösheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-25 Anmäld: 2008-11-25 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)