Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län

Skriftlig fråga 2008/09:1158 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 augusti

Fråga

2008/09:1158 Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län

av Carina Hägg (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Antalet arbetslösa ökade med drygt 700 personer, varslen minskar men det gör också nyanmälda tjänster till AF medan nyinskrivna arbetssökande var 1 100, tusentals fler arbetslösa sedan 2008 endast i Gnosjöbygden. Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län är fortsatt svårt och minst för ungdomsgrupperna. Det behövs särskilda utbildningsinsatser för att hantera situationen. Andra åtgärder som efterfrågas är tidigarelagda satsningar på vägar och järnvägar. Kommuner vidtar också åtgärder som påverkar de anställda. Hittills har regeringen låtit skattesänkningar gå före samverkan med tillverkningsindustrin och stöd till den offentliga sektorn samt för att hantera arbetsmarknadsläget i länet.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka arbetsmarknadsåtgärder planerar arbetsmarknadsministern mot bakgrund av den svåra arbetsmarknadssituationen i Jönköpings län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-17 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-31 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-31)