arbetsmarknaden i Söderhamn

Skriftlig fråga 2003/04:501 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 18 december

Fråga 2003/04:501

av Sven Bergström (c) till statsrådet Ulrica Messing om arbetsmarknaden i Söderhamn

Söderhamns kommun har den senaste tiden drabbats mycket hårt av stora nedläggningar och neddragningar av verksamhet inom olika företag. På mindre är tre år har över 2 000 arbetstillfällen försvunnit från kommunen. Detta har inneburit en mycket besvärlig situation för kommunen med stor arbetslöshet och sviktande skatteunderlag. Kommunen intar nu sjätte plats på listan över de kommuner som drabbats hårdast av arbetslöshet.

I samband med nedläggningen av flygflottiljen F 15 i Söderhamn i mitten på 1990-talet då 500 arbetstillfällen försvann kompenserades kommunen med sammanlagt 350 nya arbetstillfällen. Detta främst i form av lokalisering av statlig verksamhet, vilket betydde väldigt mycket för att återskapa ett visst mått av framtidstro i kommunen.

Mot bakgrund av den akuta situationen på arbetsmarknaden i Söderhamn är det mycket olyckligt att Statens pensionsverk, SPV, nu aviserar att verksamheten i kommunen ska avvecklas. Det innebär att ytterligare ett 50-tal arbetstillfällen försvinner från denna mycket hårt drabbade kommun.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet arbetstillfällen i Söderhamns kommun?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-12-18 Anmäld: 2003-12-18 Besvarad: 2004-01-13 Svar anmält: 2004-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-13)