arbetsmarknaden i Ånge

Skriftlig fråga 2000/01:1614 av Stenberg, Hans (s)

Stenberg, Hans (s)

den 23 augusti

Fråga 2000/01:1614

av Hans Stenberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om arbetsmarknaden i Ånge

Under den senaste tiden har Ånge kommun drabbats av att flera företag gjort stora uppsägningar. Dyno Nobel har lagt ned verksamheten i Ljungaverk och nu gör Eka Chemical stora uppsägningar i Alby. För en liten inlandskommun som sedan lång tid brottats med snabbt minskande befolkningsunderlag innebär detta stora svårigheter. Att den planerade satsningen på SVAR i Fränsta gick om intet på grund av att EU-bidrag inte kunde ges har ytterligare förvärrat situationen. Att göra något åt neddragningarna i de privata företagen är naturligtvis svårt men i det här allvarliga läget borde staten på alla sätt medverka till att satsningen på SVAR kommer till stånd.

Mot den här bakgrunden vill jag därför fråga näringsministern vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stötta Ånge i den här svåra situationen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-23 Besvarad: 2001-09-12 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-12)