Arbetslöshetsmålet

Skriftlig fråga 2019/20:393 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringens mål om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 kommer inte att nås. Tvärtom har Sverige varit näst sämst i hela EU på att minska arbetslösheten sedan september 2014. Att Sverige i jämförelse med övriga EU misslyckats med att dra nytta av den starka konjunkturen är oroande.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad beror det på, enligt finansministern, att Sverige lyckats sämre än nästan samtliga EU-länder när det gäller att minska arbetslösheten och vad kunde regeringen ha gjort annorlunda för att uppnå arbetslöshetsmålet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga