Arbetslöshetsmålet och unga i statistiken

Skriftlig fråga 2014/15:579 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Regeringen har som målsättning att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Hittills har den målsättningen väckt mer frågor än svar kring hur det ska nås.

I Dagens Industri den 26 maj  framgår det att regeringen varit otydlig med vilka som ska ingå och mätas i målet. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg säger att han gärna skulle se att vi ska mäta dem mellan 20 och 74 år.

Det vore olyckligt om vi återigen skulle gå tillbaka till den gamla S-taktiken att siffertrixa och föra människor ur statistiken bara för att nå ett uppsatt mål om arbetslösheten. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Avser arbetsmarknadsministern att unga ska ingå i arbetslöshetsperioderna och därmed även vara med i statistiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-27 Anmäld: 2015-05-28 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03
Svar på skriftlig fråga