Arbetslösheten

Skriftlig fråga 2020/21:763 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Socialdemokraternas viktigaste vallöfte i valet 2014 var att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

27 av 28 EU-länder använde högkonjunkturen för att minska arbetslösheten, men inte Sverige. Här försämrades situationen kraftigt jämfört med andra nationer.

Sverige är den EU-medlemsstat där arbetslösheten ökat mest sedan 2014, och även nu under den pågående krisen sticker Sverige ut i oroväckande riktning.

I oktober uppgick arbetslösheten till 7,8 procent enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) och antalet arbetslösa till 430 400 personer. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 100 800 fler arbetslösa. I säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten på 8,9 procent.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

 Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta i närtid för att sänka arbetslösheten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-27 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Svarsdatum: 2020-12-09 Sista svarsdatum: 2020-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga