Arbetslösheten

Skriftlig fråga 2012/13:727 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 26 augusti

Fråga

2012/13:727 Arbetslösheten

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Inget tyder på att arbetsmarknadsministern kommer att lösa massarbetslösheten. Finansministerns prognos inför valet är givetvis optimistisk, men lägre arbetslöshet än 6,4 procent först år 2017 vågar han inte lova.

Statistiska centralbyrån är försiktig i sin AKU i augusti och drar slutsatsen att mycket ”tyder sammantaget på ett något förbättrat arbetsmarknadsläge”. Samtidigt säger SCB att det krävs ytterligare en mätning för att avgöra om det rör sig om en bestående förbättring. 382 000 människor var arbetslösa i juli. Det är 5 000 färre än i juli förra året. Räknat i procent ser det bättre ut. På ett år minskade arbetslösheten från 7,4 till 7,2 procent, vilket beror på att arbetslösheten i procent visar antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften, det vill säga antalet människor som har eller söker jobb. Och arbetskraften ökade med 60 000 människor mellan juli förra året och juli i år. Det betyder helt enkelt att fler människor finner det mödan värt att söka jobb, skriver SCB. En underliggande svaghet finns i att allt fler har otrygga anställningar. 4,4 miljoner människor var anställda i juli. Var femte anställd hade ett tillfälligt jobb. På ett år har antalet tillfälligt anställda ökat med 50 000.

Arbetsförmedlingens augustisiffror var mer i moll. Enligt dessa var 395 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i juli, vilket är 17 000 fler än ett år tidigare. Nivån motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de inskrivna arbetslösa var 221 000 personer öppet arbetslösa, medan 174 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Riktningen anges som svagt ökande arbetslöshet.

Genom vilka insatser vill arbetsmarknadsministern åtgärda massarbetslösheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-26 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-09 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-09)