Arbetslösheten

Skriftlig fråga 2009/10:199 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:199 Arbetslösheten

av Ameer Sachet (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsförmedlingens statistik visar att arbetslösheten är högre i Sverige i dag än vid motsvarande månad för tre år sedan. Faktum är att enligt Arbetsförmedlingens statistik har vi nu den högsta arbetslösheten under detta decennium.

Den verkliga arbetslösheten som mäts av SCB via arbetskraftsundersökningarna är givetvis högre än Arbetsförmedlingens statistik som enbart mäter till Arbetsförmedlingen registrerade arbetslösa. I brist på andra länsdata får dock Arbetsförmedlingens statistik användas. Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar fortfarande inom de flesta grupper på arbetsmarknaden. I slutet av oktober uppgick antalet till 8 395 personer, eller 4,8 procent av Örebro läns befolkning i åldrarna 16–64 år. Detta innebär en ökning sedan oktober 2008 med 1,6 procentenheter, eller 2 825 personer. Länet har en högre arbetslöshet än riket i genomsnitt. I riket som helhet har andelen arbetslösa på ett år ökat med 1,6 procentenheter till 4,2 procent.

Arbetslösheten i oktober 2006 för Örebro län var 6 376 personer eller 3,7 procent, enligt Arbetsförmedlingens statistik. I riket var arbetslösheten då 3,1 procent.

Genom vilka insatser avser statsrådet att minska arbetslösheten i landet och Örebro län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-25 Svar anmält: 2009-11-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-25)