arbetslösheten

Skriftlig fråga 2004/05:799 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 27 januari

Fråga 2004/05:799

av Christer Nylander (fp) till finansminister Pär Nuder om arbetslösheten

Sveriges ekonomi har fastnat i en situation med mycket hög arbetslöshet. Trots bra konjunktur kommer inte de nya jobben. Enligt SCB var den öppna arbetslösheten 5,3 % i december. Samtidigt har antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ökat kraftigt.

Också sysselsättningen har minskat. I december 2004 var 4,19 miljoner sysselsatta. Det kan jämföras med 4,21 miljoner i december 2003. Det av regeringens uppsatta målet om 80 % sysselsättning missas med mycket bred marginal.

Vilka ytterligare åtgärder avser finansministern att vidta för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-01-27 Anmäld: 2005-01-27 Besvarad: 2005-02-03 Svar anmält: 2005-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-03)