Arbetslösheten och redovisning av arbetslösheten

Skriftlig fråga 2009/10:809 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 18 maj

Fråga

2009/10:809 Arbetslösheten och redovisning av arbetslösheten

av Britta Rådström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsförmedlingens pressmeddelande om arbetsmarknadssituationen i april fördöljer det faktum att arbetslösheten ökat jämfört med samma månad för ett år sedan. Det sker också en massiv överföring av öppet arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetslösheten enligt AF:s statistik, öppen och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, var 412 000 i april 2010 mot 332 000 i april 2009. De långtidsarbetslösa har ökat från 54 000 till 79 000. Siffertrixandet kan exemplifieras med mitt eget län. I Västerbotten var i april 2009 6 700 öppet arbetslösa och 4 200 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, totalt 10 900 personer. Nu, i april 2010 redovisas en vacker minskning av den öppna arbetslösheten till 6 000 personer men samtidigt har antalet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat kraftigt till 6 400 personer. Totalt är det alltså 12 400, 1 500 fler än samma månad 2009. De långtidsarbetslösa har ökat från 1 400 till 1 800. Det är viktigt att myndigheterna sannfärdigt rapporterar om läget i landet och arbetsmarknadsministern bör diskutera med Arbetsförmedlingens chef om att återgå till den tidigare ordningen när pressmeddelandena angav ökning eller minskning av arbetslösheten och vilka län som hade högst och lägst arbetslöshet.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta mot arbetslösheten i Västerbotten och med anledning av vad som anförts om redovisningen av densamma?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-18 Anmäld: 2010-05-18 Besvarad: 2010-05-26 Svar anmält: 2010-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-26)