Arbetslösheten i Västerbotten och Skellefteå

Skriftlig fråga 2009/10:413 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 20 januari

Fråga

2009/10:413 Arbetslösheten i Västerbotten och Skellefteå

av Britta Rådström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetslöshetssiffrorna för Västerbotten och Skellefteå fortsätter att stiga i takt med landet i övrigt. För december 2009 kunde Arbetsförmedlingen rapportera att registrerade öppet arbetslösa i Västerbotten var 4,5 procent (4,4 procent för riket). Det var dock 50,8 procent fler arbetslösa och inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd i december 2009 jämfört med samma tidpunkt 2008. I december 2008 fanns 2 921 personer av befolkningen 16–64 år i Västerbottens län i program. Samma månad 2009 var siffran 5 784, det vill säga en ökning med 2 863 personer. Under samma tid ökade antalet öppet arbetslösa med 1 613 personer, vilket ger en sammanlagd siffra på arbetslösa och i program på 13 280 personer i länet i slutet på december, vilket var 4 476 fler på ett års sikt. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i december blev därför 8,0 procent av befolkningen 16–64 år. Motsvarande snittsiffra i riket var 7,0 procent.

Skellefteå hade i december 2009 5,3 procent öppet arbetslösa registrerade på Arbetsförmedlingen och med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna uppnås siffran 9,8 procent. Denna senare siffra kan jämföras med siffran 6,6 procent i december 2008.

Genom vilka åtgärder och insatser avser arbetsmarknadsministern att åstadkomma en sjunkande arbetslöshet i Västerbottens län och i Skellefteå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-20 Anmäld: 2010-01-20 Besvarad: 2010-01-27 Svar anmält: 2010-01-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-27)