Arbetslösheten i Borås och Västra Götaland

Skriftlig fråga 2009/10:928 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:928 Arbetslösheten i Borås och Västra Götaland

av Hans Olsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsförmedlingens statistik för juni visar på en ökande arbetslöshet i Borås. Antalet kvarstående arbetssökande är tusen fler än vid samma månad i fjol. Den öppna arbetslösheten har förvisso minskat med ca 200 personer, från 2 739 maj 2009 till 2 555 i maj 2010, men å andra sidan finns 600 fler i program med aktivitetsstöd, 1 992 i maj 2010 mot 1 305 i maj 2009.

För hela Västra Götalands län är situationen än mer alarmerande, antalet arbetslösa – öppet och i arbetsmarknadspolitiska åtgärder – har ökat från 59 000 i maj 2009 till 69 000 nu i maj 2010.

Genom vilka åtgärder vill arbetsmarknadsministern minska den växande arbetslösheten i Borås och Västra Götaland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)