Arbetslösheten bland utrikes födda i Munkfors

Skriftlig fråga 2017/18:1396 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I Munkfors kommun bor ungefär 3 800 invånare, varav 14,4 procent är utrikes födda. Av dem var 40,6 procent arbetslösa i mars månad i jämförelse med 5,5 procent för inrikes födda, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen.

Trots goda tider är jobbklyftan mellan utrikes och inrikes födda alltjämt stor. För att Värmland och Munkfors ska stå starkt krävs en tydlig arbetslinje där det alltid ska löna sig mer att jobba än att gå på bidrag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska arbetslösheten bland utrikes födda i Munkfors?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-06-01 Anmäld: 2018-06-04 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13
Svar på skriftlig fråga