Arbetslöshet och utmätning

Skriftlig fråga 2008/09:740 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 16 mars

Fråga

2008/09:740 Arbetslöshet och utmätning

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Under förra året inkom över en miljon ansökningar för obetalda skulder till kronofogden. Det är det högsta antalet någonsin. Till denna miljon betalningsförelägganden ska dock läggas ansökningar om handräckning och betalningsfastställelse ur pant, vilket omfattar ca 40 000 ärenden på riksnivå. Kronofogden har sedan sista kvartalet 2008 sett en eskalering i ökningstakten. I Skövde kommun ökade antalet ansökningar om betalningsförelägganden från 3 290 år 2007 till 3 290 år 2008, det vill säga med 14 procent.

Bakom dessa dystra siffror ligger de växande klyftorna och den ökande arbetslösheten. Rikskronofogden tror att de privatekonomiska problemen kommer att växa för många människor under de kommande åren. Hon påpekar också att antalet försäljningsärenden av fastigheter och bostadsrätter ökat med nästan 20 procent. Allt fler förlorar äganderätten till sina hem och tvingas flytta.

Även företagen drabbas. Antalet inkommande konkursärenden ökade för helåret 2008 med 6 procent, men även här ser vi eskalering i ökningstakten under höstens sista månader.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att komma till rätta med de växande klyftorna, att människor kan riskera att få lämna sina hem, det ökande antalet konkurser samt den ökande arbetslösheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-16 Anmäld: 2009-03-17 Besvarad: 2009-03-24 Svar anmält: 2009-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-24)