Arbetslöshet och sjukskrivning för Öresundspendlare

Skriftlig fråga 2006/07:801 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 2 mars

Fråga

2006/07:801 Arbetslöshet och sjukskrivning för Öresundspendlare

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Den svenska pendlaren ska se till att vara frisk när hon blir uppsagd från jobbet i Danmark. Hon riskerar annars att stå utan a-kassa när hon blir frisk. De svenska myndigheterna är inte överens om hur reglerna ska tolkas och det är inte självklart att man kan gå från sjukpenning till arbetslöshetsersättning. I Danmark har arbetsgivaren rätt att säga upp en medarbetare som är sjuk mer än 120 dagar på ett år! I syfte att stimulera människor att jobba i hela Öresundsregionen måste det vara så att ingen hamnar i kläm mellan de danska och svenska trygghetssystemen.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att underlätta så att ingen Öresundspendlare ska tvingas till försörjningsstöd på grund av sjukdom?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-02 Anmäld: 2007-03-02 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)