Arbetslöshet, fördelning och bostadsbidrag

Skriftlig fråga 2009/10:55 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 7 oktober

Fråga

2009/10:55 Arbetslöshet, fördelning och bostadsbidrag

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Allt fler svenskar tvingas söka bidrag för att klara hyran. Pensionärer och barnfamiljer kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Under det första halvåret i år har Försäkringskassan fått in över 30 000 fler ansökningar om bostadsbidrag och bostadstillägg jämfört med samma period förra året. I fråga om bostadsbidrag så vände sig i september över 22 000 personer till Försäkringskassan. Det är 7 procent fler än i september i fjol. I augusti ökade antalet bidragsansökningar med 9 procent jämfört med augusti i fjol.

Under det första halvåret förra året var det ungefär 570 000 personer som ansökte om hjälp med hyran, den siffran har nu stigit till drygt 600 000. Den växande arbetslösheten och pensionärernas trängda ekonomiska situation märks genom detta. Ungdomar stod annars för den största ökningen, vilket är logiskt utifrån att nästan 30 procent är arbetslösa. Under det första halvåret i år ökade ansökningarna från unga och barnfamiljer med drygt 7 000 jämfört med samma period förra året. De flesta av ansökningarna kommer från barnfamiljerna.

Avser finansministern att ta några initiativ med anledning av ökningen av antalet ansökningar om bostadsbidrag och bostadstillägg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-07 Anmäld: 2009-10-08 Svar anmält: 2009-10-14 Besvarad: 2009-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-14)