Arbetslösa ungdomars 90-dagarskarens

Skriftlig fråga 2009/10:681 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 26 mars

Fråga

2009/10:681 Arbetslösa ungdomars 90-dagarskarens

av Caroline Helmersson-Olsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Alltför ofta möter vi engagerade och aktiva ungdomar som drabbats av arbetslöshet. Jag själv har stor erfarenhet av sådana möten från mitt eget län, Södermanland. Efter att ha skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen, tvingas den unge arbetslöse vänta i 90 dagar innan han eller hon kan komma i fråga för någon relevant utbildning eller praktikplats. 90 dagar är en alldeles för lång tid för en ung person. Tre hela månader utan en regelbundenhet och tider att passa kan innebära att en ung person passiviseras.

En del ungdomar har dock lyckats hitta en praktikplats via egna kontakter med företag, men nekats hjälp från Arbetsförmedlingen för detta, eftersom de inte uppfyllt 90-dagarsregeln.

Arbetsmarknadsministern har sagt i intervjuer att man borde kunna bli mer flexibel med vilken tidpunkt en ung arbetslös kan få praktikplats ordnad av Arbetsförmedlingen.

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till att göra regelverket kring 90-dagarsregeln och praktikplatserna mer pragmatisk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-26 Anmäld: 2010-03-26 Besvarad: 2010-03-31 Svar anmält: 2010-04-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-31)