Arbetslivskriminalitet

Skriftlig fråga 2020/21:1893 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Sveriges Radios Ekot rapporterar om omfattande fusk och arbetsmiljöbrott inom flertalet personalintensiva branscher i vårt land. Detta har uppdagats via 150 företagsinspektioner utförda av bland annat Arbetsmiljöverket.

Sju av tio företag uppvisade brister som har kunnat föranleda skada, sjukdom och även dödsfall. I 40 verksamheter stoppades arbetet direkt i samband med besöken.

Vid inspektionerna fann Arbetsmiljöverket även att 17 personer vistades illegalt i landet och att var tredje person inom den inspekterade bilvårdsbranschen arbetade illegalt.

Ekot intervjuar även arbetsmarknadsministern, som uttrycker att hon vill se ett utökat antal inspektioner.

På frågan om arbetsmarknadsministern avser att tillföra medel till detta uteblir dock svaret. 

Min fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är följande:

 

Kommer ministern att tillskjuta de resurser som nu krävs för att förebygga en ytterligare ökning av den omfattande arbetsmiljökriminaliteten i vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-18 Överlämnad: 2021-02-19 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga