Arbetslinjen i den nya sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2009/10:972 av Johansson, Ylva (s)

Johansson, Ylva (s)

den 5 augusti

Fråga

2009/10:972 Arbetslinjen i den nya sjukförsäkringen

av Ylva Johansson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Arbetsförmedlingen har i en rapport till regeringen redovisat en uppföljning av den arbetslivsintroduktion som regeringen infört för de personer som till följd av regelförändringar tvingats lämna sjukförsäkringen. Fram till och med den sista juni har drygt 23 000 personer anvisats till tremånadersprogrammet, varav nära 13 000 under januari månad. Den sista juni var drygt 6 000 personer kvar i programmet. Uppföljningen visar att endast 2 procent av deltagarna lämnat programmet för ett osubventionerat arbete. Om man även räknar med dem som övergått till subventionerade anställningar är siffran 7 procent.

En majoritet, 58 procent, lämnar programmet för ett annat program med aktivitetsstöd och 23 procent saknar såväl aktivitetsstöd som nytt program och kommer troligtvis att ansöka om ny ersättning från sjukförsäkringen.

Enligt regeringen är huvudmotivet för de nya sjukförsäkringsreglerna att stärka arbetslinjen och få fler människor tillbaka till arbete. Från regeringen framhålls betydelsen för enskilda av att nu få tillgång till insatser som gör det möjligt för dem att komma tillbaka till arbete. Samtidigt uppger många människor att de på grund av de nya reglerna tvingats säga upp sig från sin deltidsanställning. Det går inte i dagsläget att få fram uppgifter om hur antalet arbetade timmar för dem som utförsäkras utvecklas. Myndigheterna hänvisar till sekretessproblem vad gäller att ta fram dessa uppgifter och regeringen har inte begärt någon sådan redovisning.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Hur kan statsrådet dra slutsatser om huruvida de nya reglerna lett till arbete när det saknas uppföljning av hur antalet arbetade timmar utvecklas för berörda grupper och hur kan hon då i avsaknad av sådan information fortsätta att hävda att det nya regelverket stärker arbetslinjen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-05 Anmäld: 2010-08-06 Besvarad: 2010-08-18 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-18)