Arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2019/20:94 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I slutet av 2008 liberaliserade den dåvarande borgerliga regeringen Reinfeldt Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till en av västvärldens liberalaste stater på området. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Verkligheten har visat att kritikerna delvis fått rätt och att människor via arbetskraftsinvandring också försöker och lyckas få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga kringgår asylprövning. Assistansbranschen har i detta sammanhang särskilt utpekats i en stor kvällstidning nyligen.

I valrörelsen 2018 krävde Socialdemokraterna att den liberala arbetskraftsinvandringspolitiken skulle ses över och bara gälla när det inte går att hitta arbetskraft i Sverige. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa som redan bor i Sverige. En undersökning som Kommunalarbetaren gjorde med siffror från SCB visade att de flesta RUT-arbetare som inte är födda i Sverige är arbetskraftsinvandrare som kommer hit för att börja arbeta direkt eller är anhöriga till någon som inte är flykting. Argumenten för RUT att skatteavdraget hjälper flyktinginvandrare till deras första jobb håller alltså inte.

Trycket på oseriösa arbetsgivare måste ökas genom hårdare kontroll av ansökningarna. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av arbetsgivares misskötsel ska ha rätt till skadestånd. Det är också viktigt att arbetskraftsinvandring inte blir ett sätt att kringgå de regler vi har för asylprövning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få bättre ordning inom arbetskraftsinvandringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga