Arbetskraftsinvandrares skydd

Skriftlig fråga 2012/13:689 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 7 augusti

Fråga

2012/13:689 Arbetskraftsinvandrares skydd

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Alliansregeringen har i en överenskommelse med Miljöpartiet underlättat arbetskraftsinvandringen till Sverige. Det är positivt att enskilda kan söka sig till vårt land för att arbeta och bidra till vår välfärd men också att de och deras familjer ges en nystart. Det gäller i synnerhet personer som flyttar från oroliga konfliktområden. I min valkrets har medierna uppmärksammat ett enskilt fall där den som arbetskraftsinvandrat riskerar utvisning tillsammans med sin familj då arbetstillståndet upphört, detta på grund av en försäkringsmiss från arbetsgivaren.

Det finns flera ärenden av denna karaktär, och detta är något som regeringen bör bevaka så att överenskommelsens intentioner blir gällande. Problemet som uppstår är att den enskilde hamnar i kläm gentemot myndigheterna trots att det är arbetsgivaren som gjort fel. Det borde förtydligas i lagen att myndigheterna, innan de beslutar om att återkalla tillstånd och utvisa enskilda, ska göra en bedömning av läget med möjlighet för arbetsgivaren att rätta till eventuella felaktigheter. Med dagens regelverk och tolkning av lagen är risken för snabba beslut om utvisning uppenbar, och detta riskerar att försätta de enskilda och deras familjer i svåra situationer, i synnerhet om de kommer från konfliktområden.

Mot denna bakgrund skulle jag vilja ställa följande fråga till statsrådet Billström:

Vad ämnar statsrådet och regeringen göra för att förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare när arbetsgivaren är den som gjort fel under invandrarens vistelse i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-07 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-21 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-21)