Arbetsinriktad rehabilitering för personer med förtidspension

Skriftlig fråga 2012/13:611 av Nilsson, Kerstin (S)

Nilsson, Kerstin (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:611 Arbetsinriktad rehabilitering för personer med förtidspension

av Kerstin Nilsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Personer med hel förtidspension får inte stöd när de är redo för arbetsinriktad rehabilitering.

Dessa personers hälsa kan ju ha förbättrats genom tidens läkning eller att ny behandling medför en viss eller till och med hel arbetsförmåga. Eftersom de kanske aldrig har varit i eller varit frånvarande från arbetslivet under lång tid är det rimligt att de behöver stöd och hjälp med arbetsinriktad rehabilitering. Ingen myndighet verkar i detta skede kunna erbjuda något stöd.

Av Försäkringskassan får dessa personer svaret att det inte är Försäkringskassans ansvar, att de inte är ett ”ärende” som Försäkringskassan arbetar aktivt med. När de då vänder sig till Arbetsförmedlingen bemöts de med beskedet att de inte heller där är välkomna. Personer med hel pension tas bara emot hos Arbetsförmedlingen om de remitterats från Försäkringskassan. De är då utlämnade till att själva ordna sin arbetsträning, utan stöd från myndigheterna. Detta får bland annat till följd att de vid en arbetsprövning är utan försäkringslösningar, både för sig själva och för arbetsplatsen. Arbetsgivare som skulle kunna tänka sig att ställa upp vågar därför inte erbjuda plats för arbetsprövning.

Eftersom vi har som målsättning att alla som vill och kan arbeta ska arbeta är det konstigt att dessa personer inte får stöd från myndigheterna i sina arbetsrehabiliterande åtgärder.

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för dessa personer att återkomma till arbetslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-26)