arbetshandikappade

Skriftlig fråga 1997/98:173 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:173 av Sonja Fransson (s) till arbetsmarknadsministern om arbetshandikappade

Vi har i dag olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en del generella andra riktade till olika åldersgrupper och till särskilda grupper. Arbetshandikappade skall ha del av både de generella men också riktade åtgärderna som exempelvis lönebidrag och anställning vid Samhall.

Nyligen presenterades en rapport från RRV som tittat på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett könsperspektiv, många intressanta uppgifter kom fram som sedan kan användas till underlag för ett fortsatt arbete att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden.

Med en så hög arbetslöshet som det är i dag för de arbetshandikappade, på en snabbt förändrad arbetsmarknad måste de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vara riktade på rätt sätt och med rätt fördelning i förhållande till hur stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. Därför skulle det vara mycket värdefullt med en liknande belysning som den RRV gjort ur könsperspektiv, också skulle kunna belysas när det gäller arbetshandikappades del av åtgärder.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Är ministern beredd att tillsätta en utredning som tar fram uppgifter i likhet med förslag som jag här presenterat?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-11-24 Anmäld: 1997-12-01 Besvarad: 1997-12-03