arbetshandikappade och möjligheten till arbete

Skriftlig fråga 2000/01:1638 av Elgestam, Carina A (s)

Elgestam, Carina A (s)

den 30 augusti

Fråga 2000/01:1638

av Carina A Elgestam (s) till näringsminister Björn Rosengren om arbetshandikappade och möjligheten till arbete

Samhalls verksamhetsidé är att skapa meningsfullt och utvecklande arbete för personer med arbetshandikapp. Samhalls vision är att vara och uppfattas som det företag i Sverige som bäst sammankopplar mänskliga värden med kommersiell framgång. Nu kommer det alltmer information om att Samhall slår ut människor med arbetshandikapp, via som i Rättvik uppsägning därför att det är billigare att tillverka i ett lågprisland. På andra platser i landet vittnar anställda om att de blir uppsagda på grund av att de inte är lönsamma, dvs. inte arbetar och producerar i den takt som krävs. Det verkar som om ekonomin och de kommersiella intressena blivit det överordnade i Samhall. Det stämmer inte med visionen och verksamhetsidén.

Vad avser ministern att göra för att arbetshandikappade ska ha rätt till ett arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarad: 2001-09-12 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-12)