arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2001/02:1379 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 25 juni

Fråga 2001/02:1379

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ingela Thalén om arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen

Det kraftigt ökade antalet långtidssjukskrivna tillhör de närmaste årens största utmaningar. Jag ser med tillfredsställelse på regeringens vilja att genom insatser inom olika områden ta sig an uppgiften att minska sjuktalen radikalt. Också lokalt och regionalt förbereds omfattande insatser. Den allvarliga situationen leder dock lätt till villospår. Ett är förslaget om ytterligare en karensdag, som marknadsförs av de båda högerpartierna. Ett annat är förslaget om 60 dagars arbetsgivaransvar för sjukskrivningar.

Jag har mött ett stort antal småföretagare i Örebro län, som är allvarligt oroade för effekterna för deras företag om 60-dagarsregeln genomförs. Regeln skulle skapa osäkerhet för företgare, som är djupt engagerade i varje enskild anställd och svåra relationer mellan arbetsgivare och anställda. Man är i likhet med många fackligt engagerade oroade för att en 60-dagarsregel skulle göra det ännu svårare för den, som inte är fullt frisk att få jobb på dagens arbetsmarknad. Tidigare beslut i samband med budgetsaneringen om fyra veckors arbetsgivaransvar blev inte någon framgång. Utredningsförslaget känns därför mer som "ett skott från höften" av en ambitiös utredare än som ett effektivt medel för att minska långtidssjukskrivningarna.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser att verka för andra åtgärder för att minska sjuktalen än att genomföra förslaget om en 60-dagarsregel.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-25 Besvarad: 2002-07-11 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-11)