Arbetsförmedlingens upphandling

Skriftlig fråga 2009/10:500 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 10 februari

Fråga

2009/10:500 Arbetsförmedlingens upphandling

av Peter Hultqvist (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsförmedlingen handlar nu upp tjänster inom den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin. I upphandlingen sätter Arbetsförmedlingen dels kvalitetskrav, dels ett fast pris som leverantörerna ska förhålla sig till. Kravspecifikationen i upphandlingarna är mycket omfattande och förutsägbarheten om leveransen är i stort sett obefintlig. Upphandlingarna är dessutom ofta utformade så att mindre och lokala företag har svårt att hävda sig.

Såsom avtalen sedan utformas med utgångspunkt från bland annat detta stimulerar de ekonomiska incitamenten i avtalen i första hand engagemang för de personer som står närmast arbetsmarknaden. De som står längst bort och behöver mer stöd blir inte lönsamma. Detta hör bland annat ihop med ambitionen att kunna redovisa snabba resultat.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta mot bakgrund av dels kritik om bristande precision i upphandlingarna och svårigheter för mindre lokala företag att hävda sig, dels de bristande ekonomiska incitamenten att uthålligt engagera sig i de personer som står längst från arbetsmarknaden och har de största behoven?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-10 Anmäld: 2010-02-10 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)