Arbetsförmedlingens roll i kompetensförsörjningen

Skriftlig fråga 2012/13:374 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 12 mars

Fråga

2012/13:374 Arbetsförmedlingens roll i kompetensförsörjningen

av Roger Haddad (FP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Utvecklingen inom gruvindustrin uppmärksammas, och det är positivt att de norra delarna av Sverige men också Bergslagsområdet, i synnerhet Dalarna och norra Västmanland, också lyfts fram i olika rapporter som strategiska områden för gruvindustrins potential. En fråga som adresseras alltmer är vikten av att möta denna utveckling på kort och lång sikt när det gäller företagens kompetensförsörjning. En viktig aktör i detta arbete är Arbetsförmedlingen, som vid sidan av branschens egna satsningar kan bidra. En annan mycket viktig institution är Yrkeshögskolan, som vi satsar på och som visar på goda resultat i att snabbt tillhandahålla rätt kompetens utifrån arbetslivets behov relativt snabbt.

Siffror visar att det finns lediga jobb att beställa, och på sikt gäller detta även Bergslagsområdet. För att denna positiva utveckling ska fortsätta bidra till högre tillväxt och fler arbetstillfällen är det viktigt att regeringen har en strategi och en god beredskap.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström blir:

Hur ämnar arbetsmarknadsministern agera för att säkerställa att myndigheter som Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolan snabbt kan bidra till kompetensförsörjningen?

Frågan är återtagen

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2013-03-12 Inlämnad: 2013-03-12 Återtagen: 2013-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.