Arbetsförmedlingens regelverk

Skriftlig fråga 2012/13:387 av Gille, Agneta (S)

Gille, Agneta (S)

den 14 mars

Fråga

2012/13:387 Arbetsförmedlingens regelverk

av Agneta Gille (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetslösheten i Sverige är hög; bara i Uppsala län är över 10 000 utan arbete. Samtidigt har regeringen infört stelbenta regler för Arbetsförmedlingen, vilka har gjort att Arbetsförmedlingen inte har kunnat använda tilldelade medel till utbildning eller åtgärder för arbetslösa. För år 2012 rör det sig om mer än 68 miljoner kronor som Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsområdet Uppsala inte har kunnat använda till insatser, utan skickat tillbaka. Under 2012 lämnade arbetsförmedlingarna i Sverige tillbaka totalt 6 miljarder till statskassan, varav 3 miljarder skulle ha gått till att göra inskrivna på Arbetsförmedlingen mer anställningsbara.

Nyligen presenterades en rapport från LO-distriktet i Mellansverige som visar att andelen som deltar i yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar har minskat kraftigt sedan 2007. Samtidigt vill många företag anställa, men hittar inte rätt kompetens.

Forsmark behöver inom en snar framtid anställa ca 700 personer. I detta område är arbetslösheten hög. Tänk om Arbetsförmedlingen hade kunnat använda en del av dessa medel till att matcha ihop arbetslösa med jobb. 

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Kommer arbetsmarknadsministern att verka för en ändring av Arbetsförmedlingens stelbenta regelverk, så att medlen kan användas på ett mer flexibelt sätt för att möjliggöra att fler arbetslösa kan få en utbildning eller en arbetsmarknadsåtgärd? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-03-14 Anmäld: 2013-03-14 Svar anmält: 2013-03-26 Besvarad: 2013-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-26)