Arbetsförmedlingens regelverk

Skriftlig fråga 2012/13:244 av Nilsson, Pia (S)

Nilsson, Pia (S)

den 11 januari

Fråga

2012/13:244 Arbetsförmedlingens regelverk

av Pia Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dag är omkring 400 000 människor utan arbete, och bara i Västmanland är över 12 600 arbetslösa. Till detta ska läggas att 50 000 människor varslades om uppsägning under 2012. Det är en oroväckande utveckling.

Trots skyhög arbetslöshet lämnar Arbetsförmedlingen årligen tillbaka pengar till regeringen; sedan 2007 är den totala summan 18 miljarder kronor. Det är oacceptabelt att Arbetsförmedlingens regelverk gör att Arbetsförmedlingen inte effektivt kan använda alla medel för att hjälpa människor att snabbt komma i arbete.

Vi från Västmanlands länsbänk har försökt att få fram den lokala siffran över hur mycket medel som Arbetsförmedlingen årligen lämnar tillbaka till regeringen. Det har visat sig vara omöjligt att få tillgång till den uppgiften. Vi har även försökt att få fram varselstatistik på kommunnivå för att lokalt kunna ha en beredskap över varselsituationen i respektive kommun. Där har vi också stött på svårigheter.

Regeringen har byggt upp ett regelverk som försvårar och i vissa fall hindrar Arbetsförmedlingen från att lämna ut uppgifter. Det är alarmerande att regelverket begränsar insynen i myndigheten.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att förändra regelverket, så att det går att få tillgång till lokal varselstatistik samt uppgifter över hur mycket medel myndigheten lämnar tillbaka till regeringen på lokal respektive regional nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-11 Anmäld: 2013-01-14 Svar anmält: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-16)