Arbetsförmedlingens omställningsarbete

Skriftlig fråga 2019/20:19 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Kommunernas försörjningsstöd skjuter i höjden i takt med att arbetslösheten nu ökar. Enligt regeringens vårproposition ökar antalet som uppbär ekonomiskt bistånd med ca 12 000 helårsekvivalenter fram till år 2022, men mycket talar för att siffran kommer att bli högre nu när svensk ekonomi bromsar in.

Arbetsförmedlingens problemtyngda omställningsarbete gör inte saken bättre. Privata aktörer borde ha fått ta över centrala uppgifter för länge sedan. I stället förefaller såväl utbildnings- som matchningsbranscherna gå kräftgång eftersom Arbetsförmedlingen slutat anvisa inskrivna arbetslösa till leverantörerna. En avgörande fråga för kommunal välfärd är att konkreta åtgärder vidtas så att människor som uppbär försörjningsstöd kommer i arbete. 

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark följande:

 

Vilka åtgärder har ministern och regeringen vidtagit och vilka åtgärder avser man att vidta när det gäller Arbetsförmedlingens omställningsarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga