Arbetsförmedlingens förtroende

Skriftlig fråga 2012/13:639 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 3 juli

Fråga

2012/13:639 Arbetsförmedlingens förtroende

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsförmedlingen är den myndighet som allmänheten har lägst förtroende för. I en ny mätning från Sifo rasar förtroendet ytterligare. Redan förra året placerade sig Arbetsförmedlingen längst ned på Sifos så kallade anseendeindex som mäter allmänhetens förtroende och i år har värdet sjunkit ytterligare. Från minus 21 till minus 27, det största tappet av alla myndigheter som mäts. Generaldirektören ser dock denna förtroendekris som en möjlighet, kanske med baktanken att det nu i alla fall inte kan bli sämre. Generaldirektören understryker till den refererande morgontidningen att det pågår projekt med att byta ut en ålderdomlig it-plattform och att det svåra läget på arbetsmarknaden påverkar förtroendet bland de jobbsökande. Sedan kommer följande märkliga uttalande som ännu inte dementerats.

”Om vi får 10–15 år på oss – då kommer vi att ligga mycket bättre, för då sjunker också arbetslösheten och då blir det arbetskraftsbrist.”

Jag undrar nu om statsrådet och regeringen arbetar med samma tidsperspektiv på arbetslösheten, som ju är grunden för missnöjet med Arbetsförmedlingen. Att en generaldirektör tycker sig ha tio till femton år på sig att höja ett förtroende framstår också som ytterst märkligt. Min tro är att denna gd vid lämpligt tillfälle före valet får gå vidare, som det heter, till nya arbetsuppgifter. Allt för att kunna göra en moderat omstart av den i dag havererade arbetsmarknadspolitiken.

Avser arbetsmarknadsministern också att lösa arbetslöshetsfrågan och förtroendekrisen för Arbetsförmedlingen med sikte på tio till femton år framåt i tiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-03 Besvarad: 2013-07-17 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-17)