Arbetsförmedlingens bidragspolitik

Skriftlig fråga 2012/13:530 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 20 maj

Fråga

2012/13:530 Arbetsförmedlingens bidragspolitik

av Anders Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

En fest för livet är en bok av Ernest Hemingway. Kanske har dess titel inspirerat Arbetsförmedlingens generaldirektör eller arbetsmarknadsministern när de nu bjuder upp till bidragsfest, vilket uppmärksammats av Aftonbladets krönikör. Hon skriver:

Högst upp på Arbetsförmedlingens startsida finns den käcka uppmaningen Räkna ut hur mycket du kan få i arbetsgivarstöd. Följer man den kommer man till ett räkneexempel. Anställ en person på den reguljära arbetsmarknaden med en månadslön på 23 000 kronor och din kostnad blir 30 227 kronor i månaden. Anställ i stället en person på ett nystartsjobb med samma lön. Din kostnad sjunker då till 15 774 kronor i månaden. Knappt hälften, alltså. Det är stötande att se skattepengar utbjudna på det sättet. Inte ett ord om att nystartsjobben handlar om att stötta människor som har haft det svårt att hitta ett jobb på egna meriter. Inte ett ord om att ambitionen är att hjälpa långtidsarbetslösa, fängelsedömda med frigång eller flyktingar som varit i Sverige i högst tre år. Den informationen får först den som klickar sig vidare. På en statlig myndighets hemsida bjuds i stället in till bidragsfest. Bidrag, eller snarare skattebefrielse, som dessutom är en rättighet om arbetsgivaren anställer en person som uppfyller villkoren. Och snabbt går det. Beslut om nystartsjobb fattas inom normalt inom 10 dagar. Arbetsför- medlingen ska inte ens bedöma om arbetsgivaren är lämplig för nystartsjobbarna. Jag håller till fullo med i allt detta. Det är en skandal!

Genom vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att få en bättre fungerande arbetsförmedling med större inriktning på att stödja arbetssökande och mindre inriktning på företagsstöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-20 Anmäld: 2013-05-21 Svar anmält: 2013-05-31 Besvarad: 2013-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-31)