Arbetsförmedlare på jobbjakt

Skriftlig fråga 2005/06:434 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 22 november

Fråga 2005/06:434 av Hans Hoff (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Arbetsförmedlare på jobbjakt

Länsarbetsnämnden i Hallands län gjorde för en tid sedan en kraftsamling då samtliga arbetsförmedlare besökte ett stort antal företag inom näringslivet under en vecka. Omkring 200 företagare fick besök från en arbetsförmedlare. Den så kallade jobbjakten resulterade i omkring 130 nya jobb i länet. De inkomna jobben var spridda inom flera branscher. Det rörde sig om allt från tillsvidareanställningar till tillfälliga jobb.

Arbetsförmedlingarna jobbar vanligtvis med företagsbesök, men skillnaden den här gången var att samtliga arbetsförmedlare jobbade på det här sättet, i stället för normala två. Jobbjakten i Hallands län exemplifierar hur betydelsefullt det är med personliga kontakter. Genom personlig kontakt med arbetsgivaren får arbetsförmedlare bättre inblick av vilken typ av arbetskraft som är lämpad för tjänsten. Arbetsgivaren får kunskaper om vad arbetsförmedlingen kan bistå med till exempel i form av anställningsstöd och andra insatser från samhället som kan underlätta anställningar. Jag anser att jobbjaktsveckan i Hallands län visar vilka stora möjligheter det finns att minska arbetslösheten genom ett aktivt utåtriktat arbetssätt från arbetsförmedlingen genom samtal med företagare. Om detta systematiseras i hela Sverige finns det goda förutsättningar att det leder till tusentals nya arbeten.

Med anledning av ovanstående positiva exempel vill jag fråga vilka insatser statsrådet ämnar vidta för att realisera liknande och återkommande utåtriktade aktiviteter i resten av Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-22 Anmäld: 2005-11-22 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)