Arbetet med inre utlänningskontroller

Skriftlig fråga 2019/20:882 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

För nästan exakt fyra år sedan meddelande den dåvarande inrikesministern för den rödgröna regeringen att 80 000 asylsökande som fått avslag skulle utvisas. Man kan dock fråga sig hur många av de asylsökande som fått avslag som frivilligt har lämnat landet sedan dess, och hur många som sedan dess lämnat landet genom tvång. Vidare hur många asylsökande som har tillkommit sedan dess och fått avslag men som fortfarande uppehåller sig i vårt land.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Tänker regeringen intensifiera arbetet med inre utlänningskontroller ytterligare framgent för att förmå fler som inte har rätt att vistas här att lämna vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-04 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga