Arbetet med frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter vid Sveriges ambassader

Skriftlig fråga 2005/06:1866 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 20 juni

Fråga 2005/06:1866 av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Arbetet med frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter vid Sveriges ambassader

Folkpartiet anser att Sverige tydligt bör driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) inklusive rätten till väl fungerande preventivmedel och rätten till fria och säkra aborter i internationella forum. Kvinnor världen över har i decennier kämpat intensivt för kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätten till abort; det som brukar beskrivas som sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige med sin mångåriga kamp för jämställdhet mellan könen har ett extra ansvar för att i internationella sammanhang betona värderingar och principer som hävdar kvinnors rätt till sina egna kroppar.

Med anledning av detta har regeringen tagit fram en ny policy för arbetet med SRHR internationellt sett. I arbetet med att omsätta policyn i verklighet har våra svenska ambassader en central roll.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de svenska ambassaderna ska anpassa sin verksamhet efter ovan nämnda policy?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarad: 2006-06-30 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-30)