Arbete och sjukskrivning

Skriftlig fråga 2005/06:547 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 5 december

Fråga 2005/06:547 av Staffan Danielsson (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Arbete och sjukskrivning

I riksdagens finansdebatt den 23 november fick finansministern frågan från Mats Odell om den undersökning som visar att de allra flesta kvinnor som går från sjukskrivning till arbete förlorar ekonomiskt på det.

Finansministern svarade att han hade synat undersökningen och att detta resultat i hög grad berodde på antagandet att ”alla dessa kvinnor äter lunch ute”. Om kvinnorna inte åt sin lunch på lunchrestaurang får undersökningen helt andra konsekvenser, ansåg finansministern.

Uppenbarligen är det tveksamt om det lönar sig bättre att arbeta jämfört med att vara sjukskriven för de flesta låginkomsttagare, vilket måste sägas vara mycket anmärkningsvärt. Möjligen kan det bli någon ekonomisk förbättring för ”alla dessa kvinnor” om de medtar matlåda, enligt Sveriges finansminister.

Avser finansministern att vidta några åtgärder så att frågan om det ska löna sig att arbeta inte avgörs av om man äter lunch ute eller använder matlåda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-05 Anmäld: 2005-12-05 Besvarad: 2005-12-14 Svar anmält: 2005-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-14)