Arbete mot människohandel och prostitution

Skriftlig fråga 2012/13:716 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 20 augusti

Fråga

2012/13:716 Arbete mot människohandel och prostitution

av Hannah Bergstedt (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Rikspolisstyrelsen har inspekterat fem polismyndigheters förmåga att arbeta mot brottsområdena människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst. Merparten av sexhandeln bedrivs numera via internet. Inspektionen kan konstatera att det inte bedrivs något arbete mot köp av sexuell tjänst inom 21 av de inspekterade polisområdena eller distrikten. Tillsynsrapporten säger inledningsvis att prioriteringen i de olika distrikten ser olika ut, och därmed varierar också resultaten inom dessa områden. Det existerar en direkt koppling mellan människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuell tjänst. Människor som utsätts för människohandel för sexuella ändamål återfinns i prostitution. Det finns därför en uppenbar risk för att arbetet mot människohandel för sexuella ändamål försvåras avsevärt om polismyndigheterna inte arbetar mot köp av sexuell tjänst.

Polisen i Norrbottens arbete mot prostitution och trafficking har kraftigt försämrats. Tidigare ansågs Norrbotten vara ledande i arbetet, bland annat genom det kartläggningsarbete av nätprostitutionen som gjordes av en anställd analytiker som finansierades med tillfälliga resurser. När denna resurs inte längre finns har arbetet underkänts i en inspektion av Rikspolisstyrelsen. Länspolismästaren anger minskade resurser som skäl till försämringen.

Utifrån den gjorda tillsynsrapporten och den verklighet som polisdistriktet i Norrbotten redovisar ställer jag följande fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Vad avser justitieministern att göra för att säkerställa att samtliga polisdistrikt arbetar aktivt och effektivt med frågan om människohandel för sexuella ändamål och köp av sexuella tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-20 Anmäld: 2013-08-22 Besvarad: 2013-08-30 Svar anmält: 2013-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-30)