Apoteksombuden

Skriftlig fråga 2007/08:1526 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 6 augusti

Fråga

2007/08:1526 Apoteksombuden

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Apoteksutredningen föreslår att apoteksombuden runt om i landet ska tas bort. Om förslaget går igenom försvinner ca 1 000 ombud som tillsammans har ca 700 000 kunder, företrädesvis äldre personer. Ombuden föreslås tas bort för att ge plats åt privata bolag som väntas etablera sig runt om i landet.

Värst drabbas naturligtvis folk i glesbygden där ombuden oftast består av bensinmackar eller livsmedelsbutiker. Att några nya apotek skulle öppna i dessa bygder är väl knappast troligt.

Min fråga är:

Om utredningens förslag förverkligas, vilka garantier kan då socialministern ge för att dessa 700 000 människor inte ska drabbas av försämringar när de behöver få sin medicin?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-06 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-20 Svar anmält: 2008-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-20)