Apoteksmarknaden

Skriftlig fråga 2016/17:681 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Förändringar för apoteksnäringen och den växande läkemedelsindustrin hade diskuterats och utretts från 1946. År 1969 gjordes en överenskommelse mellan Apotekarsocieteten och staten som innebar att hela apoteksrörelsen förstatligades från och med 1970. Det statliga Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) tog över verksamheten. Privata vinstintressen i samband med läkemedel och sjukdom betraktades med skepsis i kölvattnet efter Neurosedynskandalen, och en vitt spridd uppfattning var att apoteken höll en hög prisnivå.

Göran Hägglund och den borgerliga regeringen såg det som en viktig uppgift att återinföra vinstintresset inom sjuk- och hälsovården. Inledningsvis startade flera privata aktörer nya apotek, något som snart omvandlades till ett privat oligopol.

Samtidigt skadades apotekens kärnverksamhet, läkemedelsförsäljning, av att detaljhandeln fick börja sälja vissa receptfria läkemedel i butiker. För att apoteken ska överleva har därför deras öppna butiksytor börjat fyllas alltmer av skönhetsmedel och medel knutna till träning och vikthållning.

Dagens Nyheter, som bara några år tidigare hetsade till förmån för att avskaffa apoteksmonopolet, har visat att priserna för receptfria läkemedel på apoteken nu har ökat. I vissa fall rejält.

Jämförelsen bygger på snittpriser från 2008 (alltså före privatiseringen) och 2015 – produkt för produkt. Alla receptfria läkemedel ingår som har en årlig försäljning på minst 100 000 förpackningar. Det handlar om totalt 105 produkter. 94 av dem har blivit dyrare sedan 2008, enligt DN:s granskning. 11 har blivit billigare.

Ändå uppgavs prisfrågan som central i det lagförslag som låg till grund för Hägglunds privatisering. Den dåvarande regeringen skrev till exempel att omregleringen var ”ett medel” för att uppnå ”prispress på läkemedel genom att flera aktörer konkurrerar på marknaden”.

Hägglunds så kallade apoteksreform har totalhavererat. Det gäller att åter försöka orka befria läkemedelsförsörjningen från privata profitintressen och tämja läkemedelskoncernerna för medborgarnas bästa. Skönhetsmedel samt tränings- och kostpreparat kan gott stanna i vanliga butiker och behöver inte blandas ihop med läkemedel.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Genom vilka initiativ avser statsrådet att återskapa ordning och reda inom apoteksväsendet samt rimliga priser inom läkemedelsförsäljningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-18 Överlämnad: 2017-01-19 Anmäld: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga