Apoteksbolagets försämring av tillgång på medicin

Skriftlig fråga 2005/06:268 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 28 oktober

Fråga 2005/06:268 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Apoteksbolagets försämring av tillgång på medicin

Patienter som hämtar ut sin medicin hos apoteksombud har fått en försämrad service och får vänta en till flera dagar längre på sin medicin än tidigare.

Apoteksbolaget har infört ett nytt system för medicin som ska hämtas ut hos apoteksombud. Läkaren ska skicka ett elektroniskt recept via e-post till en receptbrevlåda i Hässleholm. Därifrån expedieras sedan receptet och medicinen skickas till apoteksombudet.

För patienter som bor på Visingsö har det inneburit försämringar. Tidigare har distriktsläkaren kunnat ringa in recept till apoteket i Gränna som sedan expedierat och levererat medicinen. För patienter på Visingsö har det inneburit att de ofta kunnat få sin medicin samma dag, ibland dagen efter. I dag tar det minst en eller flera dagar längre att få den nödvändiga medicinen. Det finns exempel på patient med recept på antibiotika, inskickat via elektroniskt recept på onsdagen, som fortfarande inte fått sin medicin levererad till sitt apoteksombud måndag kväll.

Den fråga man ställer sig på Visingsö är: Hur kan man ändra något som fungerar bra, till något som fungerar sämre? Denna försämring för medicin som ska hämtas ut via apoteksombud gäller förstås inte enbart Visingsöbor, utan alla som bor i glesbygd.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att patienter inte ska behöva vänta längre på sin medicin nu än tidigare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-10-28 Inlämnad: 2005-10-28 Besvarad: 2005-11-09 Svar anmält: 2005-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-09)