apotekens tillgänglighet

Skriftlig fråga 2003/04:1524 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti

Fråga 2003/04:1524

av Chatrine Pålsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om apotekens tillgänglighet

Apoteket AB har närmare 90 miljoner kundbesök om året. En stor del av dessa kundbesök görs av personer som är sjuka eller funktionshindrade. Det är bland annat av detta skäl viktigt att Apotekets butiker är tillgängliga. Det är därför märkligt att apoteken saknar såväl handikappanpassade som vanliga kundtoaletter.

Ett av målen för handikappolitiken är att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Frågan om kundtoaletter på Apoteket kan tyckas obetydlig men det är just denna typ av hinder som sammantaget gör samhället otillgängligt för personer med funktionshinder.

När det gäller ett statligt ägt företag som Apoteket AB borde regeringen utöva en ägarstyrning som är i linje med de handikappolitiska målen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att handikappanpassade kundtoaletter inrättas i Apoteket AB:s butiker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarad: 2004-08-27 Anmäld: 2004-09-14 Svar anmält: 2004-09-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-27)