Apatiska flyktingbarn

Skriftlig fråga 2019/20:123 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Frågan om apatiska flyktingbarn har blivit aktuell för debatt igen, då det nyligen har framkommit att barn tvingats spela apatiska. Det handlar om barn som har blivit utsatta för både fysisk och psykisk misshandel under långa perioder, utan att samhället har gripit in. Detta har lagts fram i individuella berättelser från barn, numera vuxna individer, som har fått svälta, blivit sondmatade och hamnat på sjukhus. Minderåriga som tvingats simulera för att familjen ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Efter tre statliga utredningar inom området har man kunnat konstatera att förekomsten av apatiska flyktingbarn nästan uteslutande är en problematik som begränsar sig till Sverige. Enligt utredarna har man likaså konstaterat att det har funnits två effektfulla metoder för att barn med uppgivenhetssyndrom ska bli friska. Det har visat sig vara permanent uppehållstillstånd, alternativt att barnen separeras från sina föräldrar. Detta påvisar i sin tur nödvändigheten i att utreda omfattningen av apatiska barn som blivit utsatta och tvingade till att simulera.

Uppgivenhetssyndrom förekommer fortfarande, och det är därför viktigt att de individer som blivit utsatta tas på största allvar. Det krävs för att förhindra att barn utnyttjas och får genomlida dessa hemska övergrepp i framtiden. 

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Hur avser ministern agera för att förhindra att barn utsätts för den här typen av övergrepp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga