AP-fonderna och vd-lönerna

Skriftlig fråga 2018/19:364 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Medan folk får hanka sig fram på pensioner som är svåra att leva på trots ett långt arbetsliv så har de som förvaltar pensionspengarna i AP-fonderna löner som vanligt folk inte kan drömma om. AP-fonderna förvaltar stora pensionstillgångar och ska vara skickliga på det, men det betyder inte att de ska ha löner och förmåner som är väsensskilda från samhället i stort. Sådant undergräver förtroendet för de statliga myndigheterna och för samhället i stort.

I de olika AP-fonderna har kapitalförvaltningschefer, aktiechefer med flera månadslöner som nästan motsvarar en årslön för en arbetare, och vd:arna i fonderna tjänar betydligt mer än så. Statsministerns arvode är mindre än hälften av vad den högsta vd-lönen är hos AP-fonderna.

Det är orimligt att lönerna och ersättningarna i AP-fonderna avviker så mycket från det övriga samhället. Jag menar därför att regeringen bör se över de riktlinjer som ligger till grund för lönerna i AP-fonderna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Är statsrådet beredd att se över de riktlinjer som ligger till grund för löner och ersättningar inom AP-fonderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-06 Överlämnad: 2019-03-07 Anmäld: 2019-03-08 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga